Jakie są ogólne wskazania higienicznie dla osób w przestrzeni publicznej?

Zachowanie odpowiednich warunków higienicznych jest kluczowe w wielu miejscach jak chociażby obiekty służby zdrowia czy restauracje, a więc w miejscach, gdzie sterylność żywności i pomieszczeń jest szczególnie ważna. Przestrzeganie reguł sanitarnych ma jednak znaczenie również w miejscach publicznych, gdzie zagęszczenie osób jest bardzo wysokie i każda choroba zakaźna może przenosić się błyskawicznie z nosiciela na kolejnych, blisko znajdujących się ludzi. Żadne zaostrzenie przepisów i kar, podobnie jak żadne rozwiązania farmaceutyczne i metody leczenia nie są w stanie zdziałać jednak tak wiele w zakresie ograniczenia zachorowań na nowe jednostki chorobowe, jak przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

Zasady higieny w lokalach handlowych i gastronomicznych

Ze względu na specyfikę działania, zasady higieny w lokalach handlowych i gastronomicznych są bardziej restrykcyjne, a za ich nieprzestrzeganie zarządca nieruchomości czy właściciel może spodziewać się bardzo wysokiej kary administracyjnej w postaci pieniężnej. W miejscach świadczenia usług i handlu teoretycznie nadal łatwiej o zachowanie tych reguł niż w otwartej przestrzeni, gdzie chociaż ogólne zasady higieny w miejscu publicznym są dobrze znane przebywającym w nim użytkownikom – to o wiele trudniej wyegzekwować przestrzeganie wytycznych co do higieny osobistej.

Warto również pamiętać, że samo przypominanie, informowanie czy motywowanie ludzi do przestrzegania pewnych reguł higienicznych czy zakładania podstawowych środków ochrony bezpośredniej lub dezynfekcji ciała, to jedno. Natomiast konieczne jest udostępnienie ludziom niezbędnego wyposażenia, środków czystości, ciepłej wody itp., aby mogli stosować się do ogólnego reżimu.

Leave a comment